Hygieniapassin uusintatilaus

Kadonnut hygieniapassi

Jos hygieniapassi on kadonnut, tulee ottaa yhteyttä osaamistestaajaan, joka on myöntänyt alkuperäisen hygieniapassin.

1. Toinen osa hygieniapassista (paperinen osaamistodistus tai hygieniaosaamiskortti) on kadonnut

 • tallessa oleva hygieniapassin osa toimitetaan osaamistestaajalle
 • osaamistestaaja myöntää uuden hygieniapassin

2. Molemmat hygieniapassin osat ovat kadonneet

 • osaamistestaaja voi myöntää uuden hygieniapassin vain, jos hänellä on edelleen alkuperäinen testilomake arkistoituna
 • osaamistestaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) kolme vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin

3. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja osaamistestaajalla ei ole testilomaketta

 • osaamistesti on suoritettava uudelleen

4. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja hygieniapassi on myönnetty tutkinnon tai koulutuksen perusteella

 • kuka tahansa osaamistestaaja myöntää uuden hygieniapassin
 • osaamistestaajalle tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta opintorekisteriotteineen uusintatilausta varten

 

Nimen muutos

Jos nimi on muuttunut, tulee ottaa yhteyttä osaamistestaajaan, joka on myöntänyt alkuperäisen hygieniapassin. Osaamistestaajalle tulee aina toimittaa virallinen todistus, josta nimen muutos käy ilmi. Esimerkiksi ajokortti, passi, KELA-kortti tms. ei todista nimen muutosta, koska näistä asiakirjoista ei käy ilmi sekä vanha että uusi nimi.

1. Toinen osa hygieniapassista (paperinen osaamistodistus tai hygieniaosaamiskortti) on kadonnut

 • tallessa oleva hygieniapassin osa toimitetaan osaamistestaajalle
 • osaamistestaaja myöntää uuden hygieniapassin

2. Molemmat hygieniapassin osat ovat kadonneet

 • osaamistestaaja voi myöntää uuden hygieniapassin vain, jos hänellä on edelleen alkuperäinen testilomake arkistoituna
 • osaamistestaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) kolme vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin

3. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja osaamistestaajalla ei ole testilomaketta 

 • osaamistesti on suoritettava uudelleen

4. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja hygieniapassi on myönnetty tutkinnon tai koulutuksen perusteella

 • kuka tahansa osaamistestaaja voi myöntää uuden hygieniapassin
 • osaamistestaajalle tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta opintorekisteriotteineen

 

Virheellinen hygieniapassi

Siinä vaiheessa, kun osaamistestaaja on toimittanut asiakkaalle hygieniapassin, tulee se heti tarkistaa, jotta nimi- ja syntymäaikatiedot ovat oikein. Jos nimi tai syntymäaika on väärin, tulee ottaa välittömästi yhteyttä osaamistestaajaan, joka on myöntänyt alkuperäisen hygieniapassin.

Hygieniapassin uusintatilausta varten tulee osaamistestaajalle aina toimittaa virheellisen hygieniapassin molemmat alkuperäiset osat. Sen jälkeen osaamistestaaja tilaa uuden hygieniapassin oikeilla tiedoilla. Osaamistestaaja tekee uusintatilauksen niiden nimi- ja syntymäaikatietojen perusteella, jotka asiakas on testissä itse kirjoittanut testilomakkeeseen.

 

Eviralla ei ole rekisteriä henkilöistä, joille osaamistestaajat ovat myöntäneet hygieniapasseja. Evira ei myönnä hygieniapasseja.

Lähes kaikkien Eviran hyväksymien osaamistestaajien yhteystiedot löytyvät sivun vasemmasta reunassa olevasta linkistä "Luettelo osaamistestaajista". Luettelossa on niiden testaajien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa. 

Lisätietoa ja tarvittaessa osaamistestaajien yhteystiedot saa Eviran Hygieniapassi Asiakaspalvelusta: