Hygieniapassi tutkinnon/koulutuksen perusteella

Kuka saa hygieniapassin tutkinnon/koulutuksen perusteella?

Hygieniapassin saa ilman osaamistestin suorittamista henkilö, jolla on sellainen elintarvikealan koulutus tai tutkinto, johon sisältyy riittävä määrä elintarvikehygieniaa (hyväksyttävä tutkinto tai koulutus oltava suoritettu 1.1.1995 tai sen jälkeen). Tarkemmin tutkinnoista ja koulutuksesta määrätään Eviran määräyksen hygieniaosaamisesta (1/2009) liitteessä 2. Määräys löytyy "Lainsäädäntö ja ohjeet" linkin kautta.

Ammatillisissa tutkinnoissa tutkinto tulee olla suoritettuna kokonaan. Sitä ylemmissä opinnoissa (opisto-, amk-, korkeakoulu- ja yliopistotaso) riittää myös kesken olevat opinnot, kunhan opintorekisteriotteesta käy ilmi riittävät elintarvikehygienian opinnot/kurssit. Yksittäiset opinnot tai kurssit tulee myös olla suoritettuna 1.1.1995 tai sen jälkeen. 

Hyväksytäänkö terveydenhuollon tutkinnot?

Ei hyväksytä. Terveydenhuoltoalan tutkinnoissa keskitytään mikrobiologiaan, kontaminaatioihin sekä puhtaanapitoon eri näkökulmasta kuin elintarvikehygieniassa. Myöskään omavalvonta, elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta ja elintarvikelainsäädäntö eivät sisälly opetettavina asioina terveydenhuoltoalan tutkintoihin.

Jos terveydenhuoltoalan tutkintoon, joka on ylempi kuin ammatillinen tutkinto, on sisällytetty riittävästi elintarvikehygienian opintoja, voi siinä tapauksessa osaamistestaaja asian todettuaan myöntää hygieniapassin.

Miten hygieniapassin saa tutkinnon/koulutuksen perusteella?

Eviran hyväksymät osaamistestaajat voivat myöntää hygieniapassin tutkinnon/koulutuksen perusteella. Yhteyden voi ottaa keneen tahansa osaamistestaajaan. Luettelo lähes kaikista testaajista löytyy linkin "Luettelo osaamistestaajista" kautta.

Osaamistestaajalle, jonka kanssa on sopinut asiasta, tulee toimittaa seuraavat asiakirjat hygieniapassin myöntämistä varten:

  • oikeaksi todistettu kopioi tutkintotodistuksesta opintorekisteriotteineen
  • virallinen todistus, josta nimen muutos käy ilmi, jos nimi on vaihtunut tutkinnon/koulutuksen suorittamisen jälkeen (esim. ote väestötietojärjestelmästä/virkatodistus tai vihkitodistus).

Osaamistestaaja tarkastaa tutkintotodistuksesta/opintorekisteriotteesta, että sen perusteella voi myöntää hygieniapassin. Testaaja myöntää hygieniapassin niillä nimi- ja syntymäaikatiedoilla, jotka ovat tutkintotodistuksessa/opintorekisteriotteessa.