www-linkkejä

Tähän osioon on kerätty Elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoitettuja hygieniaosaamiseen liittyviä internetsivustoja. Sivut on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

Huomioi, että elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu vuodesta 2006 lähtien merkittävästi. Evira ei vastaa muiden tahojen julkaisemien internetsivujen ja materiaalien sisällöistä.

  • Anticimex Oy: 

www.anticimex.fi

  • Elintarvike- ja terveys -lehti:

http://www.elintarvikejaterveys.fi

Trainify.fi - Training site www.trainify.fi

  • Hygieniapassi.fi 

Hygieniapassitestit valtakunnallisesti lähes päivittäin!
http://www.hygieniapassi.fi

  • Hygienepassport.fi

Hygiene proficiency tests on weekly basis!
http://www.hygienepassport.fi

  • Opetushallitus:

www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti
www.edu.fi/oppimateriaalit/hygieniaosaaminen

  • Ruokatieto ry:

www.ruokatieto.fi
Lupa kokata opiskelumateriaali

  • Sefo-konsultointi:

www.sefo-konsultointi.fi

  • Terttu Sukuvaara:

Selkokielinen opetusmateriaali verkossa. Tukea tarvittaessa!
www.hygieniapassiverkossa.fi

Study for Hygiene Passport online in English. Support provided without extra charge. http://www.onlinehygienepassport.fi/frontpage