HYGIENIAPASSISSA VIRHE

Siinä vaiheessa, kun osaamistestaaja on toimittanut asiakkaalle hygieniapassin, tulee se heti tarkistaa, jotta nimi- ja syntymäaikatiedot ovat oikein. Jos nimi tai syntymäaika on väärin, tulee ottaa välittömästi yhteyttä osaamistestaajaan, joka on myöntänyt alkuperäisen hygieniapassin.

Hygieniapassin uusintatilausta varten tulee osaamistestaajalle aina toimittaa virheellisen hygieniapassin molemmat alkuperäiset osat. Sen jälkeen osaamistestaaja tilaa uuden hygieniapassin oikeilla tiedoilla. Osaamistestaaja tekee uusintatilauksen niiden nimi- ja syntymäaikatietojen perusteella, jotka asiakas on testissä itse kirjoittanut testilomakkeeseen.

 

Lähes kaikkien Eviran hyväksymien osaamistestaajien yhteystiedot löytyvät linkistä "Luettelo osaamistestaajista". Luettelossa on niiden testaajien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa. 

Lisätietoa ja tarvittaessa osaamistestaajien yhteystiedot saa Eviran Hygieniapassi Asiakaspalvelusta: