MMM: Erityisruokavaliovalmistelainsäädäntö uudistuu 20.7.2016

19.7.2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista (ERE-asetus) aletaan soveltaa 20.7.2016. Merkittävimmät muutokset tapahtuvat tuotteista annettavassa kuluttajainformaatiossa. Myös EU:n jäsenvaltioiden eri tulkinnat siitä, mitä ruokavaliota voidaan pitää erityisenä poistuvat, ja toimijoita ei tämän takia enää voi kohdella eri tavalla eri EU-maissa.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta

Aihealueet: