MMM: Ruokapoliittinen selonteko etenee eduskuntaan

9.2.2017

Hallitus on tänään hyväksynyt maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman ruokapoliittisen selonteon, johon on kirjattu Suomen ruokapolitiikan painopisteet ja päämäärät vuoteen 2030 asti. Selonteon mukaan ruokapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on lisätä ruoan arvostusta kotimaassa ja vahvistaa Suomen maakuvaa korkealaatuisen ruoan ja ruokamatkailun kautta.
Ruokapolitiikan tehtävänä on luoda edellytyksiä kotimaisen alkutuotannon kilpailukyvylle ja monipuolisuudelle. Selonteossa on huomioitu myös elintarvikkeiden turvallisuus ja kotimaisen elintarviketuotannon merkitys huoltovarmuuden turvaamiselle sekä kotimaassa toimivalle elintarviketeollisuudelle. Nyt kirjatun ruokapolitiikan tavoitteena on auttaa edistämään yhteiskunnan hyvinvointia, vahvistaa alueellista ja paikallista elinvoimaa sekä kannustaa elintarvikealan yrityksiä uudistumaan ja kehittämään toimintaansa.
Uudessa selonteossa on käsitelty aikaisempaa kattavammin vesivarojen roolia ruokapolitiikassa. Uutta oli myös selonteon laaja valmistelu. Ruokapoliittista selontekoa tehtäessä kuultiin yli sataa asiantuntijaa. Ministeriö myös analysoi eri maiden ruokapoliittisia linjauksia.
Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta

Aihealueet: