Selvitysmies esittää: Vahva panostus elintarvikkeiden vientiin parantaa koko suomalaisen ruokaketjun kannattavuutta

3.7.2017

Valtion pitäisi satsata suomalaisten elintarvikkeiden vientiin nykyistä enemmän ja suunnitelmallisemmin. Tämä näkemys nousi vahvasti esiin ruokaketjun toimijoiden haastatteluissa, joita selvitysmies Ilkka Mäkelä teki maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.

Mäkelän selvityksessä esitetään toimenpide-ehdotuksia ruokaketjun toiminnan kehittämiseksi ja elintarvikeviennin edistämiseksi. Selvityksen tavoite on edistää Ruoka 2030 -ruokapoliittisen selonteon toimeenpanoa ja hallitusohjelman tavoitetta parantaa ulkomaankaupan vaihtotasetta elintarvikevientiä lisäämällä.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

Aihealueet: