Maissi- ja maissi-porkkananaksuissa liian suuria määriä B1-vitamiinia

Semper Oy on ilmoittanut maahantuomiensa Saksassa valmistettujen Maissi- ja Maissi-porkkananaksujen takaisinvedosta. Kyseessä ovat tuotteet nimeltä ”Semper Miniringar Maissinaksut (20 g) ja Semper Miniringar Maissi-porkkananaksut (20 g). Takaisinvedettävien erien tunnukset ovat: Maissinaksut erät 19.04.2017 ja 18.05.2017 sekä Maissi-porkkananaksut erä 18.01.2017 (parasta ennen päiväys erätunnuksena). Erät ovat olleet Suomessa myynnissä 2.5.2016 lähtien.

Valmistaja on omavalvonnassaan havainnut, että tuotteissa on liian suuria määriä B1-vitamiinia (tiamiinia). Kuluttaja voi havaita virheen tuotteen pahasta mausta. Tuotteen nauttimisesta ei maahantuojan tekemän arvioinnin perusteella ole terveysvaaraa.  

Maahantuoja on tiedottanut takaisinvedosta kuluttajille uutistiedotteella 3.6.2016 ja julkaisee lehti-ilmoituksen 7.6.2016. Tuote-erät vedetään pois myynnistä S-ryhmän ja Keskon toimesta, joiden kautta tuotteita on ollut myynnissä kautta maan. Tuotteita ostaneita kuluttajia on neuvottu palauttamaan tuotteet ostopaikkaan hyvitystä varten tai ottamaan yhteys Semper Oy:n kuluttajapalveluun.

Lisätietoja antaa: Semper Oy kuluttajapalvelu puh. 020 792 8900, kuluttajapalvelu@semper.fi

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 050 38 68 416, etunimi.sukunimi@evira.fi

Kuva tuotteista:

(Kuva: Semper Oy)