Nakeissa sinapinsiemen ilmoittamatta

Atria Suomi Oy on ilmoittanut valmistamiensa nakkierien takaisinvedosta. Kyse on tuotteesta nimeltä ”Atria 280 g Rehti Balkan Nakki ja sen eristä Viimeinen käyttöpäivä välillä 26.5. – 12.6.2016.

Valmistaja on omavalvonnassaan huomannut, että nämä tuote-erät sisältävät allergeenia (sinapinsiemen), jota ei ole mainittu tuotteen pakkausmerkinnöissä. Tuote on muuten täysin vaaraton, mutta voi aiheuttaa oireita sinapille allergisille henkilöille.

Valmistaja on tiedottanut myyntikanaviaan takaisinvedosta maanantaina 23.5. ja neuvonut poistamaan kyseiset erät myynnistä. Osa eristä on ollut myynnissä 26.4. lähtien.

 Lisätietoja antaa Atrian kuluttajapalvelu, p. 0800 128 742, kuluttajapalvelu@atria.com

 Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 050 38 68 416, etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Kuva tuotteesta:

 

(Kuva: Atria Suomi Oy)