Hummustuotteissa vieras maku

Sevan Ab on ilmoittanut poistaneensa markkinoilta hummustuotteita, joissa on havaittu vierasta makua. Virheen alkuperää selvitetään, mutta yrityksen tämänhetkisen tiedon mukaan siitä ei aiheudu terveydellistä haittaa.

Tarkemmat tiedot asiasta löytyvät Sevan Ab: internetsivuilta: http://sevan.se/takaisinveto-sevan-hummus-original-ja-makuvariantit/

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 050 386 8416 etunimi.sukunimi@evira.fi.

 

Esimerkkikuva yhdestä tuotteesta:
(Kuva: Sevan Ab)