Double Touch – ravintolisä, joka voi sisältää lääkeainetta, vedetään pois markkinoilta

Double Touch – ravintolisästä on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Tullilaboratoriossa teettämässä tutkimuksessa löydetty kahta sildenafiili-lääkeaineen kaltaista ainetta, sildenafiilitionia ja dimetyylisildenafiilitionia. Sildenafiili on Viagra-lääkkeen (erektiolääke) vaikuttava aine. Lääkelaitos on luokitellut em. sildenafiilitionin lääkkeeksi ja sitä sisältävät valmisteet rinnastetaan reseptilääkkeisiin.

Double Touch –tuotteen käyttö voi aiheuttaa vakavan terveysvaaran sydän- ja verisuonitauteja poteville, joiden tulee lopettaa tuotteen käyttö välittömästi. Jos kuluttaja on saanut tai epäilee saaneensa ravintolisästä haittavaikutuksia, hänen tulee ottaa yhteyttä lääkäriin. Haittavaikutuksista tulee ilmoittaa myös oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille.

Double Touch –tuotteessa todetuilla sildenafiilin kaltaisilla aineilla ei ole aiempaa käyttöhistoriaa elintarvikkeena, minkä takia tuote on myös uuselintarvikelainsäädännön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97) vastainen.

Kuluttajia pyydetään palauttamaan tuote myyntipaikkaan, josta se on ostettu.

Tuotteen tiedot
Nimi: Double Touch- ravintolisä miehille
Valmistuttaja: Made4Share Oy, www.made4share.com
EAN: 6 430030 010023
Takaisinveto koskee tuotteen kaikkia eriä

Asiassa lisätietoja antaa:
Priapro Oy (entinen Made4Share Oy): Jaana Rouvali, p. 045 230 6793

Asiaa hoitaa Evirassa:
Ylitarkastaja, Anna Mizrahi, puh. 020 77 24248/0400 616 456, anna.mizrahi at-merkki.gifevira.fi
Ylitarkastaja, Minna-Maija Väänänen, puh. 020 77 24295, 050 434 2203,
minna-maija.vaananen at-merkki.gifevira.fi

Tuotteen kuva:

double_touch.jpg