Fenno Natura Oy vetää myynnistä Womeno-nimisen ravintolisävalmisteen tähkäkimikkiin kohdistuvien maksatoksisuusepäilyiden vuoksi

Womeno-tähkäkimikinjuuriuutevalmiste, tullut markkinoille syyskuussa 2005 ja valmisteiden parasta ennen -päivämäärä on 08-2008 ja erätunnus 5649.

Euroopan lääkevirasto EMEA:n ja sen alaisen kasvirohdosvalmitekomitean (HMPC) mukaan tähkäkimikki voi olla mahdollisesti maksalle haitallinen. Haitallisuusepäilyiden takia valmistetta ei voida katsoa täyttävän ns. yleisen elintarvikeasetuksen (178/2002/EY) elintarvikkeelle asetettuja turvallisuusvaatimuksia.

Tuotteen valmistuttaja on Fenno Natura Oy ja lisätietoja antaa toimitusjohtaja Christer Fallström, puhelin 050 3872 102. Fenno Natura Oy on aloittanut tuotteen vetämisen pois markkinoilta ja tiedottaa asiasta kuluttajille.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa asiaa hoitaa ylitarkastaja Sari Sippola 020 77 24291, 050 464 9354, sähköposti sari.sippolaat-merkki.gifevira.fi ja ylitarkastaja Taina Rautio puh 020 77 24289, sähköposti taina.rautioat-merkki.gifevira.fi

Kuva tuotteesta

Womeno