Hyväksymätöntä uuselintarviketta hedelmä-vihannespikkelssissä

Laziza Foods Oy Ab on vetänyt pois markkinoilta Patak’s Original Mixed Pickle –nimisen pikkelssin. Pikkelssi sisältää tullilaboratorion tutkimusten mukaan Carissa carandas –nimistä hedelmää (karamdas), jonka käyttö on sallittu vain ravintolisissä.

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jota ei ole merkittävissä määrin käytetty ihmisravintona EU:n alueella ennen vuotta 1997. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Carissa carandas -hedelmän turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista: Evira.fi-> Elintarvikkeet-> Valmistus ja myynti-> Uuselintarvikkeet

Asiaa hoitaa Laziza food Oy Ab:ssä Imtiaz Ahmad, p. 040 564 6099

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Sanna Viljakainen,
p. 050 464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

hedelmavihannespikkelsi.gif : 59 kB