Kaksi uuselintarvikkeeksi katsottua silkkivyökääpää (Coriolus versicolor, kawaratake) sisältävää tuotetta vedetty pois markkinoilta

Eviran tietoon on tullut, että Stone Nutrition Oy:n (Vantaa) maahantuomat monivitamiini- ja mineraaliravintolisät ”Alive! Whole Food Energizer – ilman lisättyä rautaa” ja ”Alive! Whole Food Energizer – raudalla” sisältävät EU:ssa hyväksymätöntä uuselintarviketta silkkivyökääpää (Coriolus versicolor, kawaratake). Silkkivyökääpä katsotaan komission uuselintarvikeluettelon mukaan uuselintarvikkeeksi.

Tuotteita on ollut myynnissä noin 30 luontaistuotekaupassa ympäri maata. Suomalainen toimija Stone Nutrition Oy on yhteistyössä Vantaan kaupungin elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa vetänyt tuotteet pois markkinoilta ja tiedottanut asiasta jälleenmyyjilleen. Koska tuotteen valmistaja on ulkomainen yritys, asiasta tullaan tekemään myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert System for Food and Feed).

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on ennen vuotta 1997 ollut vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Silkkivyökäävän ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska kasvi ei ole saanut uuselintarvikkeita koskevan asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaista hyväksyntää. Tuotteelle ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista:
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valvonta ja yrittäjät > Uuselintarvikkeet

Lisätietoja:
Stone Nutrition Oy, Kai Mustonen, kai at-merkki-kapea.gifstonenutrition.com, p. 0208-888888 tai 0400-822299
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki-kapea.gifevira.fi, p. 020 77 24291