Kiellettyä kivennäisainetta ravintolisässä

Normaalin elintarvikevalvonnan yhteydessä on todettu, että siilinjärveläisen Oy Carno Impex Ltd:n tuote nimeltä Hopeavesi, sisältää ei-sallittua ainesosaa. Kyseessä on kolloidinen hopea -niminen kivennäisaine, joka ei lukeudu ravintolisissä hyväksyttyjen ainesosien luetteloon.

Euroopan komissio on antanut asetuksen elintarvikkeissa (ml. ravintolisät) sallituista vitamiineista ja kivennäisaineista sekä niiden lähteistä. Asetuksessa listattujen vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen turvallisuutta elintarvikkeissa on arvioinut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Hopea ei ole asetuksessa lueteltujen kivennäisaineiden joukossa, jonka vuoksi sen turvallisuutta elintarvikekäytössä ei voida taata.

Hopeavesi-nimistä tuotetta on myyty jo joitakin vuosia, mutta myyntimäärät ovat olleet vähäisiä. Tuotetta on voinut ostaa luontaistuotekaupoista ja myös vähittäiskaupoista eri puolilta Suomea. Tuotteen pakkauskoko on 100 ml. Kuluttajia neuvotaan lopettamaan tuotteen käyttö elintarvikkeena.

On mahdollista, että tuote palautuu myyntiin korjatuin pakkausmerkinnöin. Tällöin tuotetta ei enää markkinoitaisi elintarvikkeena, vaan ulkoisesti käytettäväksi. Yritys onkin jo korjannut markkinointiaan mm. internetsivuillaan (www.hopeavesi.fi )

Neuvoja kuluttajille ravintolisien käyttöön: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/ravintolisat/

Lisätietoja: Oy Carno Impex Ltd: Katrin Paananen, p. 050 364 4289 info at-merkki.gif : 1 kB carnoimpex.fi

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Päivi Kanerva,
p. 050 434 2203, paivi.kanerva at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Kuva tuotteesta, korjatuin pakkausmerkinnöin:
(Kuva: Oy Carno Impex Ltd)


hopeavesi.jpg : 9 kB