Nauriissa liikaa kasvinsuojeluaineen jäämää

Suomalaisessa nauriserässä on todettu kansalliseen valvontaohjelmaan kuuluvassa tutkimuksessa yli sallitun määrän oleva jäämä kasvinsuojeluainetta (dimetoaatti). Vihannes-Laitila Oy:n pakkaamissa nauriissa todettu kasvinsuojeluaineen ylitys on huomattava. Yritys on pannut toimeen takaisinvedon markkinoilta. Myös kuluttajia kehotetaan joko hävittämään nämä nauriit sekajätteenä tai palauttamaan ostopaikkaan hyvitystä varten.

Takaisinvedettävät nauriit tunnistaa Vihannes-Laitila Oy:n yhden kilon muovipussista. Kyseiset nauriit ovat olleet myynnissä 11.7. - 15.8.2013 välisenä aikana.

Lisätietoja: Vihannes-Laitila Oy, Tero Nousiainen, p. 044 348 2814.

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Tomi Kekki, p. 029 530 4242, tomi.kekki at-merkki.gif : 1 kB evira.fi