Ravintolisä-tuotesarjassa virheellisiä pakkausmerkintöjä ja terveysväitteitä

Tammisaarelainen Oy Makrobios Ab on ilmoittanut vetäneensä myynnistä koko LifeExtension –tuotesarjansa. Kyseessä on yhdysvaltalainen ravintolisä-tuotesarja, jota on myyty ainoastaan Hyvinkäällä sijaitsevassa Henriks hyvinvointiliikkeessä. Kyseisen sarjan tuotteita on myyty vain joitakin kymmeniä purkkeja. Takaisinveto on tehty jo viikolla 8.

Takaisinvedon syynä ovat virheelliset pakkausmerkinnät sekä hyväksymättömät terveysväitteet. Euroopan Unionin asetuksen (EU) N:o 432/2012 mukaan elintarvikkeeksi luokiteltavissa tuotteissa saa käyttää ainoastaan hyväksyttyjä toiminnallisia terveysväitteitä. Asetus astui voimaan viime joulukuussa.

Yritys pyytää tuotetta ostaneita kuluttajia palauttamaan tuotteet kuitin kera ostopaikkaan tai lähettämän tyhjä pakkaus osoitteeseen Oy MakroBios Ab, Hangontie 2493b, 10660 Tammisaari. Ostos hyvitetään.

Lisätietoja antaa: Oy MakroBios Ab, p. 019 204 456, info at-merkki.gif : 1 kB makrobios.fi

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa
Ylitarkastaja Marjo Misikangas, p. 050 386 8430, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Kuva tuotteesta:

life_extension.jpg : 19 kB