Ravintolisissä kiellettyä kivennäisainetta

Useiden eri valmistajien ravintolisiä on poistettu markkinoilta, sillä niiden on todettu sisältävän kiellettyä kivennäisainemuotoa, magnesiumaspartaattia. Ko. yhdiste ei ole sallittu magnesiumin lähteenä ravintolisissä. 

Ravintolisien valmistuksessa saa käyttää ainoastaan Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 1170/2009 liitteessä I lueteltuja vitamiineja ja kivennäisaineita liitteessä II luetelluissa muodoissa. Magnesiumaspartaattia ei mainita em. liitteen II sallituissa aineissa. 

Kiellettyä kivennäisaineen lähdettä on todettu ainakin seuraavissa tuotteissa: 

Tuotteen nimi  Valmistusmaa 
Manninen Nutraceuticals DAA+ZMA  EU
NOW Foods ZMA  USA
Optimum Nutrition ZMA  USA
SAN Nutrition ZMA Pro  USA
Scitec Nutrition ZMA  Unkari
SELF Omninutrition ZMA  Ruotsi
Twinlab ZMA Fuel  USA
Ultimate Nutrition ZMA  USA

 
Tuotteet ovat olleet myynnissä fitness-liikkeissä sekä nettikaupoissa ympäri Suomea. Kunnalliset valvontaviranomaiset ovat olleet yhteydessä yrityksiin, jotka ovat myyneet yllä listattuja tuotteita, ja ohjeistaneet yrityksiä ilmoittamaan kuluttajille tuotteidensa virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden palauttamistavasta (esim. palauttamisesta ostopaikkaan). 

Palautuksiin liittyvissä kysymyksissä pyydetään kääntymään tuotetta myyneen yrityksen puoleen. 

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Anna Mizrahi, p. 029 530 4295, anna.mizrahi /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi