Synefriini-kofeiini –ravintolisät markkinoilta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on saanut RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) -järjestelmän kautta tiedon, jonka mukaan synefriiniä ja kofeiinia yhdessä sisältävien ravintolisien käytön epäillään aiheuttaneen useilla henkilöillä vakavia terveydellisiä haittavaikutuksia (mm. rytmihäiriöitä ja rintakipua). Evira katsoo, että kyseiset tuotteet aiheuttavat käyttäjälleen terveysvaaran. Synefriinin katsotaan voivan aiheuttaa haitallisia muutoksia sydämen ja verisuonten toimintaan sekä keskushermostoon. Kofeiini puolestaan voimistaa synefriinin vaikutuksia.

Synefriini on efedriinin kaltainen aine, jota esiintyy luontaisesti pieniä määriä Citrus-suvun hedelmien kuorissa. Citrus aurantiumista eli pomeranssista valmistetuissa uutteissa synefriiniä voi olla huomattavia määriä. Tyypillisesti synefriiniä ja kofeiinia yhdistelmänä on esimerkiksi valmisteissa, joita käytetään rasvanpolttoon.

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset ovat olleet Eviran pyynnöstä yhteydessä näiden tuotteiden markkinoijiin. Takaisinvedot on suurelta osin jo suoritettu, eikä kyseisiä tuotteita ole enää myynnissä. Takaisinvedon kohteina olevia tuotteita on voinut ostaa sekä erilaisista myyntipisteistä että internetin kautta. Alla on lueteltu tuotteiden markkinoijat sekä tuotteet:

Active Nutrition International Oy:
• Thermo Detonator
• WNT Ripped caps
• Mass Burner Xtreme
• SCI-MX Pyro-MX

B-Action Finland Oy:
• BSN Hyper Shred

Manninen Nutraceuticals:
• ThermoCut
• Scitec Muscle Army War Machine
• Scitec Muscle Army Fire Raid
• Scitec Big Bang

NES-Trade Oy (sportsnutrition.fi):
• Dexaprine

PPS-Shop / I&P Service:
• Dexaprine

Leader Foods Oy:
• Rooster Thermo Burner
• Redram Total Cuts

Fysioline Oy (Wrange):
• QNT Burner

Markkinoilla saattaa olla muitakin synefriiniä ja kofeiinia yhdessä sisältäviä tuotteita. Epäselvissä tilanteissa kuluttajan tulee lukea huolellisesti pakkausmerkinnät tai ottaa yhteyttä tuotteen myyjään.

Evira katsoo, että kuluttajien on syytä lopettaa näiden tuotteiden käyttö. Takaisinveto koskee kaikkia tähän asti myynnissä olleita päiväyksiä ja tuote-eriä. Tuotteet tulee joko hävittää sekajätteenä tai palauttaa myyjälle.

Neuvoja kuluttajille ravintolisien käyttöön 

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Päivi Kanerva, paivi.kanerva at-merkki.gif : 1 kB evira.fi, p. 050 434 2203