Uuselintarvikkeeksi katsottu pakurikääpäjauhe (Inonotus obliquus) vedetty pois markkinoilta

Eviran tietoon on tullut, että alavieskalainen yritys Tapu Oy on toimittanut kihniöläiselle CocoVi Import Oy:lle ja espoolaiselle Harjunhovi Oy:lle (Lootuskauppa) pakurikääpäjauhetta. Pakurikääpä katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeeksi, jonka myynti ja markkinointi vaatii uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen luvan.

Toimijat ovat yhdessä kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa vetäneet tuotteet pois markkinoilta ja tiedottaneet asiasta kaupoille ja kuluttajille.

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on EU:n alueella ollut ennen vuotta 1997 vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Pakurikäävän (Inonotus obliquus) ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska sienelle ei ole voitu osoittaa merkittävää kaupallista elintarvikekäyttöhistoriaa EU:n alueella ennen vuotta 1997 eikä sille ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa.

Pakurikääpää ei myöskään ole hyväksytty kansalliseen kauppasieniluetteloomme. Kauppasieniluetteloon hyväksytyt sienet katsotaan turvallisiksi, ja ne ovat tunnistettavissa arvottomista tai jopa myrkyllisistä lajitovereistaan. Kauppasieniasetuksen mukaan vain kauppasieneksi hyväksyttyä ja kauppasieniluetteloon merkittyä ruokasientä tai siitä tehtyä valmistetta saa myydä elintarvikkeena. Tämänkään takia pakurikääpää ei saa kerätä myyntiin tai pitää kaupan.

Tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista: Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Uuselintarvikkeet Tietoa kauppasienistä: Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Kasvikset > Ruokasienet > Kauppasienet

Lisätietoja:
Tapu Oy, Tapani Kääntä, tapani.kaanta@omanetti.fi, p. 0400 382229
CocoVi Import Oy, Jani Uusi-Ristaniemi, jani@cocovishop.fi, p. 044 535 8083
Harjunhovi Oy (Lootuskauppa), Emili Osara, asiakaspalvelu@lootuskauppa.fi, p. 050 585 4042
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, p. 020 77 24291 (uuselintarvikkeet)
Evira, ylitarkastaja Niina Matilainen, niina.matilainen@evira.fi, p. 020 77 25045 (kauppasienet)