Uuselintarvikkeeksi katsottua camu camu –marjaa (Myrciaria dubia) sisältävä B Ravi, Premium Smoothie Bloodorange Camucamu Passionfruit –niminen juoma vedetty pois markkinoilta

Tullilaboratorion tutkimuksissa on selvinnyt, että ranskalaisen Les Jomardsin valmistama ja Multicatering Oy:n (Espoo) maahantuoma B Ravi, Premium Smoothie Bloodorange Camucamu Passionfruit –niminen juoma sisältää EU:ssa uuselintarvikkeeksi katsottua camu camu –marjaa ( Myrciaria dubia). Camu camu katsotaan komission uuselintarvikeluettelon mukaan uuselintarvikkeeksi, jonka käyttö on sallittua ainoastaan ravintolisissä. Camu camun käytön laajentaminen muihin elintarvikeryhmiin vaatii uuselintarvikeasetuksen mukaisen luvan.

Tuotetta on myyty eteenpäin ainoastaan Hotelli Haikon Kartanoon Porvooseen. Suomalainen toimija Multicatering Oy on yhteistyössä kunnan elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa vetänyt tuotteen pois markkinoilta ja tiedottanut asiasta Hotelli Haikon Kartanoa. Asiasta on tehty myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert System for Food and Feed).

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on ennen vuotta 1997 ollut vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Camu camun ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi on sallittua ainoastaan ravintolisissä. Kyseiselle tuotteelle ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista:
Evira.fi > Valvonta ja yrittäjät > Uuselintarvikkeet

Lisätietoja:
Multicatering Oy, Ken Thilman, ken at-merkki-kapea.gifmulticatering.fi, p. 020 741 5200
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki-kapea.gifevira.fi, p. 020 77 24291

  100802_camu_jpg.jpg