Uuselintarvikkeeksi katsottua Cnidium monnieria sisältävä Vigorin-niminen ravintolisä miehille vedetty pois markkinoilta

Tullilaboratorion tutkimuksissa on selvinnyt, että HL-Property Oy:n (Helsinki) maahantuoma Vigorin, Erection Stimulator -niminen ravintolisä miehille sisältää EU:ssa uuselintarvikkeeksi katsottua Cnidium monnieria. Cnidium monnieri katsotaan komission uuselintarvikeluettelon mukaan uuselintarvikkeeksi, jonka myynti ja markkinointi vaatii uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen luvan. Lisäksi tuotteesta puuttuvat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

Tuotetta on myyty ainakin nettikaupoissa ja postimyyntinä ympäri maata (Seksiverkkokauppa.fi, Hotlips.fi, Makkari.fi, Kaboom.fi). Toimijoiden (HL-Property Oy (Helsinki), RJ Enterprise (Vantaa), Force Sports Nutrition Ky (Vantaa)) varastoissa olleet tuotteet on hävitetty, mutta tuotteita on tätä ennen myyty yksityisille kuluttajille. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset ovat opastaneet ja ohjanneet toimijoita omavalvonta- sekä takaisinvetoasioissa. Asiasta on tehty myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert System for Food and Feed).

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on ennen vuotta 1997 ollut vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Cnidium monnierin ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska kasville ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista:
Evira.fi > Valvonta ja yrittäjät > Uuselintarvikkeet

Lisätietoja:
HL-Property Oy/Seksiverkkokauppa.fi ja Hotlips.fi, Samuli Katainen, info@hotlips.fi, p. 09-7732292
RJ Enterprise/Makkari.fi, Reijo Juutinen, info@makkari.fi, p. 010 423 4554
Force Sports Nurtrition Ky/Kaboom.fi, Matti Kuusimäki, matti@americanbodybuilding.fi, p. 040 545 3503
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, p. 020 77 24291


vigorin.jpg