Uuselintarvikkeeksi katsottua Desmodium gangeticum -kasvia sisältävä Jiva Chyawanprash –niminen yrttivalmiste vedetty pois markkinoilta

Tullilaboratorion tutkimuksissa on selvinnyt, että intialaisen Jiva Ayurvedic Pharmacyn valmistama ja Ayurveda Nordic Oy:n (Turku) maahantuoma Jiva Chyawanprash –niminen yrttivalmiste sisältää EU:ssa uuselintarvikkeeksi katsottua Desmodium gangeticum -kasvia. Desmodium gangeticum katsotaan komission uuselintarvikeluettelon mukaan uuselintarvikkeeksi, jonka myynti ja markkinointi vaatii uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen luvan.

Tuotetta on lähetetty näytteinä luontaistuotekauppoihin pieniä määriä. Suomalainen toimija Ayurveda Nordic Oy on yhteistyössä kunnan elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa vetänyt tuotteen pois markkinoilta ja tiedottanut asiasta sähköpostitse kaupoille. Varastossa olleet tuotteet tullaan hävittämään asianmukaisesti. Asiasta on tehty myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert System for Food and Feed).

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on ennen vuotta 1997 ollut vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Desmodium gangeticumin ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska kasville ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa, ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista: Evira.fi-> Elintarvikkeet->Valmistus ja myynti->Uuselintarvikkeet

Lisätietoja:
Ayurveda Nordic Oy, Riitta Heikkilä, team.ayurveda at-merkki.gif : 1Kb gmail.com, p. 0500 775510
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, p. 020 77 24291

Tuotteen kuva

ayurveda.jpg : 18Kb