Uuselintarvikkeeksi katsottua Epimedium grandiflorumia sisältävä Venicon-niminen ravintolisä miehille vedetty pois markkinoilta

Tullilaboratorion tutkimuksissa on selvinnyt, että HL-Property Oy:n (Helsinki) maahantuoma ja markkinoima Venicon, Erection stimulator -niminen ravintolisä miehille sisältää EU:ssa uuselintarvikkeeksi katsottua Epimedium grandiflorumia. Epimedium grandiflorum katsotaan komission uuselintarvikeluettelon mukaan uuselintarvikkeeksi, jonka myynti ja markkinointi vaatii uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen luvan.

Lisäksi tuotteesta puuttuvat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät, joten esim. tuotteesta todettua alluranpunainen-väriainetta (E129) ei ole ilmoitettu pakkausmerkintämääräysten mukaisesti. Tuote sisältää myös lääkeluettelon 1095/2009 liitteessä 1 mainittua ainetta (kofeiini) ja liitteen 2 rohdoksia ( Panax quinquefolius, Eleutherococcus senticosus, Panax gingseng, Smilax aristolochifolia), minkä takia toimijan tulisi ottaa yhteyttä Fimeaan.

Tuotetta on myyty mm. useissa nettikaupoissa sekä Hot Lips -liikkeissä. Varastossa olleet tuotteet on hävitetty tullin valvonnassa, mutta tuotteita on tätä ennen myyty yksityisille kuluttajille. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset ovat opastaneet ja ohjanneet toimijaa omavalvonta- sekä takaisinvetoasioissa. Asiasta on tehty myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert System for Food and Feed).

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on ennen vuotta 1997 ollut vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Epimedium grandiflorumin ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska kasvi ei ole saanut uuselintarvikkeita koskevan asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaista hyväksyntää. Tuotteelle ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista:
Evira.fi > Valvonta ja yrittäjät > Uuselintarvikkeet

Lisätietoja:
HL-Property Oy, Samuli Katainen, info at-merkki-kapea.gifhotlips.fi, p. 09-7732292
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki-kapea.gifevira.fi, p. 020 77 24291

100805_venicon.jpg