Uuselintarvikkeeksi katsottua Eurycoma longifoliaa sisältävä AMS 3 -niminen kasviyrttiravintolisä (J&R Fitness Store/Leader Foods Oy) vedetty pois markkinoilta

Toimijan tekemän ravintolisäilmoituksen mukaan J&R Fitness Store Oy:n / Leader Foods Oy (19.7.2010 alkaen) (Vantaa) valmistuttama AMS 3 -niminen kasviyrttiravintolisä sisältää EU:ssa uuselintarvikkeeksi katsottua Eurycoma longifoliaa. Eurycoma longifolia katsotaan komission uuselintarvikeluettelon mukaan uuselintarvikkeeksi, jonka myynti ja markkinointi vaatii uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen luvan.

Tuotetta on myyty J&R Fitness Store Oy:n myymälöissä Tampereella, Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä nettikaupassa. Tuote on myyty myymälöistä loppuun, mutta sitä saattaa olla vielä kuluttajilla, koska tuotteen myöhäisin parasta ennen –päivä on 09/2010. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset ovat opastaneet ja ohjanneet toimijaa omavalvonta- sekä takaisinvetoasioissa. Toimija on tiedottanut asiasta jälleenmyyjilleen sekä verkkosivuillaan.

Kuluttajia pyydetään palauttamaan tuote myyntipaikkaan, josta se on ostettu. J&R Fitness Store Oy / Leader Foods Oy korvaa tuotteen hinnan asiakkaalle purkkia vastaan.

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on ennen vuotta 1997 ollut vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Eurycoma longifolian ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska kasvi ei ole saanut uuselintarvikkeita koskevan asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaista hyväksyntää. Tuotteelle ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista:
Evira.fi > Valvonta ja yrittäjät > Uuselintarvikkeet

Lisätietoja:
Leader Foods Oy, laadunvarmistusjohtaja Magali Laasonen, magali.laasonen@leaderfoods.fi, p. 044 272 6901
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, p. 020 77 24291

  ams3.jpg