Uuselintarvikkeeksi katsottua yaconia (Smallanthus sonchifolius) sisältävä Yacon-juuri vedetty pois markkinoilta

Eviran tietoon on tullut, että Aduki Oy:n (Helsinki) maahantuoma ”Of The Earth Superfoods Organic Yacon” –niminen yacon-juuri sisältää EU:ssa uuselintarvikkeeksi katsottua yaconia (Smallanthus sonchifolius). Yacon katsotaan komission uuselintarvikeluettelon mukaan uuselintarvikkeeksi, jonka myynti ja markkinointi vaatii uuselintarvikeasetuksen mukaisen luvan.

Tuotetta on ollut myynnissä useissa luontaistuote- ja ekokaupoissa ympäri maata. Suomalainen toimija Aduki Oy on yhteistyössä kunnan elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa vetänyt tuotteen pois markkinoilta ja tiedottanut asiasta jälleenmyyjilleen. Koska tuotteen alkuperämaa on Peru ja se on pakattu Englannissa, asiasta tullaan tekemään myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert System for Food and Feed).

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on ennen vuotta 1997 ollut vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Yaconin ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska kasvi ei ole saanut uuselintarvikkeita koskevan asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaista hyväksyntää. Tuotteelle ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista:
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valvonta ja yrittäjät > Uuselintarvikkeet


Lisätietoja:
Aduki Oy, Olli Helander, adu at-merkki-kapea.gifaduki.fi, p. (09) 784646
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki-kapea.gifevira.fi, p. 020 77 24291

Kuva tuotteesta:

yacon.jpg