Uuselintarvikkeeksi katsotun chia-kasvin (Salvia hispanica) siemenet sekä siemenöljy vedetty pois markkinoilta

Eviran tietoon on tullut, että tammisaarelainen yritys Oy MakroBios Ab tuo maahan ja myy Sun & Seed Ltd –nimisen yrityksen (UK) toimittamia chian (Salvia hispanica) siemeniä (90 g ja 170 g) sekä chian siemenöljyä (100 ml). Chian siemenet ja chian siemenistä puristettu öljy katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeiksi, joiden myynti ja markkinointi vaatii uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen luvan.

Tuotteita on toimitettu eteenpäin useisiin luontaistuotekauppoihin ympäri maata. Suurimmat erät on toimitettu Ruohonjuuri Oy:hyn (Helsinki), Ekolo Oy:hyn (Helsinki) sekä Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy:hyn (Turku).

Suomalainen toimija Oy MakroBios Ab on yhteistyössä kunnan elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa vetänyt tuotteen pois markkinoilta ja tiedottanut asiasta kaupoille ja kuluttajille. Varastossa olleet tuotteet on palautettu tavaran toimittajalle Englantiin. Chian siemenöljystä on tehty myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert for Food and Feed).

Tuotteiden ostajia pyydetään palauttamaan tuotteet ostopaikkaan tai maahantuojalle (Oy MakroBios Ab, Hangontie 2493b, 10660 Tammisaari). Ostos hyvitetään.

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on EU:n alueella ollut ennen vuotta 1997 vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä.

Belgialainen yritys Columbus Paradigm Institute SA on saanut komission positiivisen päätöksen chia-kasvin siementen saattamiseksi markkinoille (komission päätös 2009/827/EY). Lupa on kuitenkin toimijakohtainen. Sun & Seed Ltd ei ole tehnyt komissiolle vaadittavaa uuselintarvikeilmoitusta chia-kasvin siemenistään ja näin ollen niiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua. Chian siemenöljyn ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska öljylle ei ole lainkaan haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa, ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista:
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Uuselintarvikkeet

Lisätietoja:
Oy MakroBios Ab, markkinointipäällikkö Tove Lazar, tove.lazar@makrobios.fi, p. 019 4252 029 Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, p. 020 77 24291

chia_kuva.jpg : 194Kb