Uuselintarvikkeeksi katsotun mesquite-kasvin (Prosopis pallida) kuivattu jauhe vedetty pois markkinoilta

Tullilaboratorion tutkimuksissa on selvinnyt, että espoolainen yritys Ekovista Ay tuo maahan ja myy Detox Your World, Mesquite Meal –nimistä mesquite-kasvin (Prosopis pallida) kuivattua jauhetta (Valmistaja Rawcreation Ltd, UK). Mesquite katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeeksi, jonka myynti ja markkinointi vaatii uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen luvan.

Lisäksi tuotteesta puuttuu suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät. Tuotetta markkinoidaan myös määräystenvastaisesti luonnonmukaisena, vaikka maahantuoja ei kuulu Eviran luomurekisteriin.

Tuotetta on toimitettu eteenpäin useisiin luontaistuotekauppoihin ympäri maata. Suurimmat erät on toimitettu Ruohonjuuri-myymälöihin Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle.

Suomalainen toimija Ekovista Ay on vetänyt tuotteen pois markkinoilta ja tiedottanut asiasta kaupoille ja kuluttajille. Palautetut tuotteet tullaan palauttamaan tavaran toimittajalle Englantiin tai hävittämään asianmukaisesti. Asiasta on tehty myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert System for Food and Feed).

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka käyttö ihmisravinnoksi on EU:n alueella ollut ennen vuotta 1997 vähäistä. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Mesquite-kasvin (Prosopis pallida) ja sitä sisältävien elintarvikkeiden myynti ja markkinointi ei ole sallittua, koska kasville ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen mukaista lupaa, ja tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista: Evira.fi -> Elintarvikkeet -> Valmistus ja myynti -> Uuselintarvikkeet

Lisätietoja:
Ekovista Ay, Ilona Salomäki; ilona at-merkki.gif : 1Kb ekovista.fi, p. (09) 23163192
Evira, ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, p. 020 77 24291

Tuotteen kuva

mesquite_meal.jpg : 17Kb