Väärä tuote Väinämöisen PalttoonNapit -pussissa

Linkosuon Leipomo Oy ilmoittaa vetävänsä myynnistä erän Väinämöisen PalttoonNapit kuminaton –tuotetta. Takaisinvedon syynä on erässä ”parasta ennen 30.4.2015” havaittu pakkausvirhe. Virheen johdosta kyseisen erän myyntipakkaukset sisältävät pakkausmerkinnästä poiketen kuminallista tuotetta. Tuote voi aiheuttaa yliherkkyysoireita kuminalle yliherkille henkilöille. 

Tuote on ollut myynnissä koko maassa K- ja S-ryhmän vähittäismyynnissä sekä Tukon kautta sen asiakkailla. Tuotteen ostajat voivat palauttaa virheelliset tuotteet ostopaikkaan tai tyhjän pakkauksen osoitteeseen Linkosuon Leipomo Oy, PL 77, 33101 Tampere. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys. Ostos hyvitetään. 

Lisätietoja:
Linkosuon Leipomo Oy kehityspäällikkö Suvi Urvikko-Mäkivaara, 050 500 4480 tai
myynti- ja markkinointisihteeri Mervi Ruohonen, 050 555 2633

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 050 386 8416, mika.varjonen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi 

Kuva tuotteesta:
(Kuva: Linkosuon Leipomo Oy)

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/palttoonnapit.jpg : 109Kb