Valmistusvirhe lihapyörykkäsäilykkeessä

Tuote: Lihapyörykät kastikkeessa–säilyke
Pakkaus: 400 g
Parasta ennen: 03.09.2011
Erätunnus: 03.09.2011
Valmistaja:
Kylmänen Food Oy, Urheilutie 3, 92500 Rantsila (Siikalatva)
Puhelin (08) 2108 111 Antti Kylmänen ja Mika Räbinä
kylmanenfood@kylmanen.fi 

http://www.kylmanen.fi/fi/tuotteet/sailykkeet/lihapyorykat-kastikkeessa.html

Missä tuote on markkinoilla:
Pohjois- ja Itä-Suomessa mm. Joensuussa, Lieksassa ja Juuassa.

Virhe:
Säilykkeen valmistuksessa on ollut riittämätön kuumennuskäsittely. Säilykkeessä on todettu aistinvaraista pilaantumista ja mm. Bacillus –-suvun bakteereita.

Toimenpiteet:
Kylmänen Food Oy on itse ollut yhteydessä toimijoihin, joille tuotetta on toimitettu vähittäismyyntiin ja heitä on pyydetty toimittamaan tuotteet takaisin.

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia pyydetään valvontakäyntien yhteydessä tai muulla tavoin varmistamaan, että tuotteen takaisinveto on toteutettu ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin.

Kuluttajia, joilla on tätä kyseistä valmistuserää olevia Lihapyörykät kastikkeessa–säilykkeitä, pyydetään palauttamaan ne joko ostopaikkaan tai Kylmänen Foods Oy:lle. Tuotetta ei tule käyttää elintarvikkeena.

Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa:
ylitarkastaja Maria Sjöman puh. 020 77 24271, sähköposti maria.sjoman at-merkki-kapea.gifevira.fi