Terveyttä edistävä ruokavalio

                                                       

Tilaisuuden ohjelma

Ravitsemussitoumuksen julkistamistilaisuuden esitykset videotallenteina nähtävissä täällä

VRN:n tiedote 8.6.2017: Ruoka-alan toimijoita kutsutaan ravitsemussitoumusten tekoon

Ravitsemussitoumus 

https://sitoumus2050.fi/

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemus- ja ruokasuositukset - julkaisut kootusti.

Terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, jota ruokasuosituksissa havainnollistetaan ruokakolmiolla ja lautasmallilla. Monipuolinen ja vaihteleva ruoka-aineiden valinta mahdollistaa terveellisten, ympäristön kannalta kestävien ja hyvänmakuisten aterioiden ja välipalojen koostamisen.

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä  ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.     

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut seuraavat ravitsemussuositukset eri kohderyhmille:

Tutustu eri ruoka-aineisiin tarkemmin:

Tarkempaa tietoa eri ravintoaineista: