Terveyttä edistävä ruokavalio

VRN:n Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus julkaistaan tiistaina 24.1.2017 klo 9.00

Seuraa suoraa lähetystä Opetushallituksesta klo 9-11:30

http://videonet.fi/vrn/20170124/

 

Uusi suositus on luettavissa tiistaina 24.1. klo 8:00:

Suomenkielinen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-791-6

Ruotsinkielinen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-812-8

Terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, jota ruokasuosituksissa havainnollistetaan ruokakolmiolla ja lautasmallilla. Monipuolinen ja vaihteleva ruoka-aineiden valinta mahdollistaa terveellisten, ympäristön kannalta kestävien ja hyvänmakuisten aterioiden ja välipalojen koostamisen.

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä  ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.     

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut seuraavat ravitsemussuositukset eri kohderyhmille:

Tutustu eri ruoka-aineisiin tarkemmin:

Tarkempaa tietoa eri ravintoaineista: