Terveyttä edistävä ruokavalio


Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat julkaisseet yhdessä

   Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset

Saatavilla verkossa:

Suomi http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-992-7

In English:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-033-4

På svenska (inom kort): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-032-7

Kirjan myynti:

Suomi ja ruotsi: www.thl.fi/kirjakauppa 

Julkistamistilaisuuden 23.1.2018 esitykset katsottavissa:

http://videonet.fi/vrn/20180123/

                                                                             VRN_VKRS                                                                              

Ruokailusuositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa
työskenteleville ammattilaisille sekä perheille. Uudet ruokailusuositukset ovat laajuudessaan ensimmäiset Suomessa. 

                

 

Terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, jota ruokasuosituksissa havainnollistetaan ruokakolmiolla ja lautasmallilla. Monipuolinen ja vaihteleva ruoka-aineiden valinta mahdollistaa terveellisten, ympäristön kannalta kestävien ja hyvänmakuisten aterioiden ja välipalojen koostamisen.

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä  ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.

Tutustu suosituksiin.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut seuraavat ravitsemussuositukset eri kohderyhmille:

Tutustu eri ruoka-aineisiin tarkemmin:

Tarkempaa tietoa eri ravintoaineista: