Ravitsemuslaadun perusvaatimukset ruokapalveluissa

  • Ruokapalvelun ammattilaisten ja kilpailuttajan yhteisenä tehtävänä on määrittää laatukriteerit, joista tärkeimpänä on ruuan ravitsemuslaatu. Ravitsemuslaatu on syytä ottaa huomioon heti kilpailutuksen ensi vaiheessa, ruokalistasuunnittelussa.
  • Tarjoilulinjastossa terveelliset vaihtoehdot sijoitetaan siten, että ne on helppo valita. Myös kokoustarjoiluissa ja välipalavaihtoehdoissa huolehditaan terveellisten ja suosituksia mukailevien vaihtoehtojen tarjonnasta.
  • Ruokapalveluilla on suuri merkitys suomalaisten ravinnonsaannissa, ja se on osa suomalaisten ruokaturvaa
  • Yksilöihin kohdistuvien terveysvaikutusten lisäksi ruokaa on tarkasteltava myös laajemmin, kestävän kehityksen näkökulmasta
  • Ateriakokonaisuuden eri osien ravitsemuskriteerit julkaistiin vuonna 2010 sosiaali- ja terveysministeriön Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuosituksessa (STM Selvityksiä 2010:11). Ne pohjautuvat Sydänmerkki-järjestelmässä luotuihin kriteereihin (www.sydanmerkki.fi). Kriteerit päivitetään tarvittaessa ja julkaisu on saatavilla pdf-tiedostona tästä.

  • Ravitsemuslaadun kriteerit on päivitettynä versioon 4 Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset (2014).

 

Sivua päivitetään.