Ravitsemussuosituksia koko väestölle

Tietyille väestöryhmille on annettu erillisiä ravitsemussuosituksia, joissa on otettu huomioon kyseisten ihmisryhmien ravitsemukselliset erityistarpeet:

Suosituksia on annettu mm. raskaana oleville ja imettäville äideille ja lapsille, koulu- ja opiskelijaruokailuun, varusmiehille, vangeille sekä ikääntyneille ja sairaalapotilaille. Julkaistut suomalaiset ravitsemussuositukset löydät pdf-tiedostoina täältä.

Ravitsemussuosituksia laaditaan niin maailmanlaajuiseen käyttöön kuin kansallisestikin. Ne perustuvat tutkimuksiin eri ravintoaineiden tarpeesta koko elinkaaren aikana. Lisäksi niissä on otettu huomioon laaja tutkimustieto ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Ravitsemussuositukset eivät ole pysyvästi samanlaisia, vaan muuttuvat elintapojen ja kansanterveystilanteen muuttuessa sekä uuden tutkimustiedon karttuessa.

 

Aiheet: