Opiskelijat

Opiskelijaruokailu

Ravinnolla on merkittävä vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin kaikissa elämänvaiheissa. Tämä koskee myös nuorta aikuisuutta. Opiskeluvaiheen aikana ruokailutottumukset voivat muovautua uudelleen sekä omaan talouteen siirtymisen että opiskelun luoman ja mahdollistaman uuden arkirytmin vuoksi. Tähän vaiheeseen liittyvät myös parisuhteiden löytyminen ja perheen perustaminen, mikä tarkoittaa lapsuuden "ruokapöydästä", opiskelijaelämän kautta omaan vakiintuneeseen "ruokapöytään" siirtymistä. Vilkas sosiaalinen elämä on opiskelijoiden yhdessä syömistä, ruoan, välipalojen ja juotavien äärellä tapaamista. Tämä voi tarkoittaa myös alkoholipitoisten juomien käytön lisääntymistä. Uudessa elämäntilanteessa niin omien ruokailu- että juomatottumusten tarkastelu kuin hyvän, jaksamista tukevan arjen työrytmin, riittävän levon ja unen sekä liikunnan tarkastelu voivat olla tarpeen.

Opiskelupäivän aikana nautittava, riittävä ja monipuolinen ateria ja terveelliset välipalat tukevat opiskelijoiden jaksamista, ylläpitävät vireyttä ja oppimiskykyä sekä rytmittävät päivää työrupeamiin. Suomessa korkeakouluopiskelijoiden riittävää, terveyttä edistävää syömistä tuetaan valtion varoin. Tämä opiskelijaetuus annetaan ateriatukena.

VRN on antanut erillisen suosituksen korkeakouluopsikelijoiden ruokailusta. Suositus perustuu väestötason ravitsemussuosituksiin "Terveyttä ruoasta" 2014. Tätä uutta suositusta on noudatettava korkeakouluopiskelijoiden ateriapalveluissa 1.8.2016 lähtien.

Lue lisää: "Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta", 2016, Kela ja VRN.