Ajankohtaista

5.4.2017

Uudet ruokailusuositukset varhaiskasvatukseen - laatimistyö käynnissä

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on käynnitänyt ruokailusuositusten laatimisen varhaiskasvatukseen. Työn pohjana käytetään Syödään yhdessä - ruokasuositusta lapsiperheille (2016) sekä Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositusta (2017). Ravitsemussuositusten perustana on Terveyttä ruoasta -suomalaiset ravitsemussuositukset (2014).

Työstä vastaa VRN:n nimeämä asiantuntijatyöryhmä, jossa on lasten ravitsemuksen ja ruokakasvatuksen, varhaiskasvatuksen, ruokapalvelujen, ravitsemustutkimuksen ja lääketieteen edustajia. Työryhmä kuulee lisäksi alan tutkijoita ja muita asiantuntijoita järjestämällä kutsuseminaareja. Työn välivaiheista raportoidaan VRN:lle. Suositusluonnos avataan julkiseen kommentointiin syksyllä 2017. Kommenttien käsittelyn ja VRN:n hyväksymisen jälkeen, suositus julkaistaan talvella 2018.

Lisätietoja: Arja Lyytikäinen (työryhmän sihteeri), etunimi.sukunimi(at)evira.fi

Ajankohtaista ravitsemuksesta

Tilausuuden ohjelma