Pohjoismaisen ravitsemussuositusluonnoksen toinen osa julkaistu kommentoitavaksi

13.12.2012

Uusia pohjoismaisia ravitsemussuosituksia laativa työryhmä on julkaissut suositusluonnoksen toisen osan kommentoitavaksi. Julkinen kuuleminen tapahtuu kolmessa erässä, joista ensimmäinen oli kommentoitavana marraskuussa. Tieteelliset tai tekniset kommentit toisesta erästä pyydetään lähettämään sähköisillä lomakkeilla 14.1.2013 mennessä.


Toisen erän kommentoitavia ravintoaineita/aiheita ovat : suositusten yleiset periaatteet ja tausta (kappale 3), fyysinen aktiivisuus, alkoholi, vitamiineista A-vitamiini, tiamiini, riboflaviini, niasiini, biotiini ja pantoteenihappo sekä kivennäisaineista magnesium, sinkki, kromi, mangaani ja molybdeeni. Näiden ravintoaineiden suosituksiin ei ole ehdotettu muutoksia edellisiin, vuoden 2004 suosituksiin nähden. 

Suositusten laatimiseen osallistunut yli 100 asiantuntijaa neljän vuoden ajan

Ravitsemussuositusten luonnos on syntynyt perusteellisen tieteellisen arvioinnin tuloksena yli sadan asiantuntijan voimin. Työssä päähuomio on ollut sellaisilla alueilla, joista on saatu uutta tieteellistä näyttöä.

Tieteelliseen näyttöön pohjautuen asiantuntijat ovat määritelleet ravintoaineiden saannin viitearvot, joiden avulla varmistetaan mahdollisimman hyvä ravitsemus ja ehkäistään elintapasairauksia kuten sydän- ja verisuonitauteja, osteoporoosia, tiettyjä syöpätyyppejä, tyypin 2 diabetesta, lihavuutta sekä niiden riskitekijöitä.

Suomen suositukset päivitetään 2013

Suomen kansalliset ravitsemussuositukset päivitetään pohjoismaisten suositusten pohjalta huomioiden suomalaisen väestön ravitsemus- ja terveystilanne. Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkistaa päivitetyt suomalaiset suositukset vuonna 2013.

Lisätietoja Suomessa: Raija Kara, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, puh.  050 4099 860, raija.kara(at)evira.fi

Wulf Becker
Professori, NNR5-ryhmän puheenjohtaja
Ruotsin elintarvikevirasto
 +46 18 175731 tai +46 709 245549 
wulf.becker(at)slv.se

Ulla-Kaisa Koivisto-Hursti (tekniset ja prosessiin liittyvät kysymykset)
NNR5-projektin tieteellinen sihteeri
Ulla-Kaisa.KoivistoHursti(at)slv.se  

L uonnosehdotus ja sähköiset lomakkeet kommentointiin: www.nnr5.org .

Tiedote kuulemisesta: www.norden.org/fi/ajankohtaista/uutiset/

Aihealueet: