Pohjoismaiset ravitsemussuositukset - kolmas luonnoserä julkaistu kommentoitavaksi

6.3.2013

Uusien pohjoismaisten ravitsemussuositusluonnosten kolmas erä on julkaistu kommentoitavaksi. Julkinen kuuleminen tapahtuu yhteensä viidessä erässä, joista ensimmäinen oli kommentoitavana marraskuussa ja toinen joulu-tammikuussa. Tieteelliset tai tekniset kommentit kolmannesta erästä pyydetään lähettämään sähköisillä lomakkeilla 8.4.2013 mennessä.

Kolmannen erän kommentoitavia aiheita ovat: energia, imetys, suositusten käyttötarkoitus sekä ympäristönäkökulmat. Näistä imetyksestä on tehty systemaattinen tieteellinen arviointi ja ympäristönäkökulmia käsittelevä kappale on täysin uusi aihe suosituksissa.

Suositusten kaksi viimeistä erää tulevat kommentoitavaksi myöhemmin maalis-huhtikuun aikana.  Uudistettujen pohjoismaisten suositusten arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2013 ja niiden pohjalta päivitetyt suomalaiset suositukset vuoden 2013 aikana.

L uonnosehdotus ja sähköiset lomakkeet kommentointiin: www.nnr5.org . Samasta osoitteesta löytyy myös ta rkempi tiedote kuulemisesta.

Lisätietoja Suomessa: Raija Kara, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, puh.  050 4099 860, raija.kara(at)evira.fi

Wulf Becker
NNR5-ryhmän puheenjohtaja
Ruotsin elintarvikevirasto
 +46 18 175731 tai +46 709 245549 
wulf.becker(at)slv.se

Ulla-Kaisa Koivisto-Hursti (tekniset ja prosessiin liittyvät kysymykset)
NNR5-projektin tieteellinen sihteeri
Ulla-Kaisa.KoivistoHursti(at)slv.se

Aihealueet: