Uudet ravitsemussuositukset toimivat hyvin Kuopiossa

9.4.2014

Uudet ravitsemussuositukset on otettu kiitettävästi käyttöön Kuopion seudulla, jossa ne toimivat paitsi ruokasuunnittelun pohjana, myös ruokapalveluiden kilpailutuksessa laatukriteereinä sekä perusterveydenhuollon tukena. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on lähtenyt jalkauttamaan uusia suosituksia maakuntiin ja ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 1.4. Kuopiossa.

 Tilaisuudessa avauspuheenvuoron piti neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, joka kertoi suositusten taustoista. Uusia suosituksia esitteli apulaisprofessori Ursula Schwab, joka on yksi keskeisimmistä suositusten laatijoista. Ruokapalveluita tuottavan Servican ravitsemussuunnittelija Laura Rantalainen kertoi, miten suositukset näkyvät ruokapalveluissa. Hänen mukaansa suositukset helpottavat suuresti toimintaa, kun ne antavat työkaluja niin ruokalistojen suunnitteluun kuin hankintojen kilpailutukseen. Kuopiossa onkin onnistuttu määrittelemään joukkoruokailussa käytettäville raaka-aineille tarkat ravitsemukselliset kriteerit hankintojen pohjaksi.

Myös Kuopion kaupungin vastaava ravitsemussuunnittelija Katri Juntunen kiitteli uusia suosituksia ja kertoi niiden palvelevan hyvin perusterveydenhuollon käytännön työssä mm. antamalla tukea ja painoarvoa ravitsemusviesteille ja ohjaamalla sekä terveyden edistämiseen liittyvää että sairauksien ravitsemushoitoon liittyvää työtä.

Puheenjohtaja Husu-Kallio muistutti lopuksi, että joukkoruokailun merkitys kansanterveydelle on valtava. Servica toimii oivallisena esimerkkinä siitä, miten suosituksia sovelletaan ruokapalveluiden käytännön työssä samalla hyödyntäen paikallista ruoantuotantoa.

Tilaisuuden esitykset:

Jaana Husu-Kallio 

Ursula Schwab 

Laura Rantalainen

Katri Juntunen

Aihealueet: