Varhaiskasvatukseen ensimmäistä kertaa oma ruokailusuositus - nyt julkisesti kommentoitavana

24.10.2017

Uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta. Suositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä perheille.

Nyt julkiseen kommentointiin avattavat suositukset ”Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset” ovat laajuudessaan ensimmäiset Suomessa. Suositukset on laadittu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN), Opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä VRN:n nimeämässä asiantuntijatyöryhmässä. Suositukset julkaisee VRN. Kommentointi on auki tiistaihin 14.11.2017 klo 16:15 saakka.

Suositukset ohjaavat varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja ruokapalveluista päättäviä, kun sovitaan ruokailun järjestämisestä ja tarjottavan ruoan ravitsemuslaadusta sekä kilpailutetaan ruokapalveluja ja elintarvikkeita. Suositukset kattavat lasten terveyttä edistävän ruokavalion sisällön, hyvinvointia edistävän toiminnan ja toimintaa koskevat säädökset ja määräykset. Suositus sisältää runsaasti toiminnan kehittämistä tukevia esimerkkejä lasten ruokailuun ja ruokakasvatukseen, yhteistyöhön, seurantaan ja arviointiin. Suositukset antavat suuntaviivat ruokailun järjestämiseen ja lasten ruokakasvatukseen varhaiskasvatuksen eri muodoissa: kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, yksityisissä palveluissa ja muussa varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi kerhotoiminnassa.

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset pohjautuvat VRN:n vuonna 2014 antamiin väestön ravitsemussuosituksiin ”Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset” sekä VRN:n ja THL:n 2016 julkaisemiin suosituksiin ”Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille”. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat suositusten perustana. Suositukset on tarkoitettu täydentämään ja konkretisoimaan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen valtakunnallisia linjauksia.

Suosituksen julkaisijat pyytävät suosituksista perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia. Kommentointi tapahtuu Webropol-kyselynä. Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään sivu- ja rivinumeroon viittaamalla.

Utkastet till rekommendationen har inte översatts, men det kan kommenteras också på svenska.

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset ja kommentointilomake:

Suositusluonnos: Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset

Kommentointilomake

Lisätietoja:

Arja Lyytikäinen
pääsihteeri
VRN c/o Elintarviketurvallisuusvirasto Evira  
puh. 050 4099 860
etunimi.sukunimi@evira.fi

Heli Kuusipalo
erikoistutkija, suositustyöryhmän jäsen
THL
puh. 029 524 6747
etunimi.sukunimi@thl.fi

Suvi Virtanen
tutkimusprofessori, VRN:n varapuheenjohtaja, suositustyöryhmän puheenjohtaja
THL
puh. 029 524 8729
etunimi.sukunimi@thl.fi

Pia Kola-Torvinen
opetusneuvos, suositustyöryhmän varapuheenjohtaja 
OPH/Perusopetus ja varhaiskasvatus
etunimi.sukunimi@oph.fi

Aihealueet: