Valtion ravitsemusneuvottelukunta haastaa kunnat edistämään asukkaittensa hyvinvointia ravitsemuksen keinoin

9.4.2013

Valtion ravitsemusneuvottelukunta haastaa kuntatoimijat ja päättäjät arvioimaan väestön ravitsemuksen edistämiseen liittyviä toimia kunnissa ja huomioimaan ravitsemuksen terveyden edistämisen strategioissa ja toimenpiteissä. Terveyden lisäksi terveellinen ja säännöllinen ruokailu tuottaa iloa ja yhteisöllisyyttä sekä lisää kuntalaisten viihtyvyyttä. Suomalaisten ruokavalio ja terveys ovat vuosikymmenien ajan muuttuneet paremmiksi, mutta nyt hyvä kehitys on pysähtynyt. Se näkyy muun muassa väestötasolla veren kolesterolipitoisuuksien nousuna, suolan saannin kasvuna ja ylipainon kertymisenä. Nyt on tärkeää toimia, jotta ei-toivottu kehityssuunta saadaan kääntymään parempaan suuntaan.

Päivittäin kymmenet tuhannet keskisuomalaiset ruokailevat päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa, hoitolaitoksissa ja työpaikoilla. Näillä aterioilla on välitön vaikutus asukkaitten päivittäiseen hyvinvointiin. Niillä voidaan edistää terveellisten valintojen toteutumista ja antaa mallia hyvistä aterioista myös kotia varten.  Kunnissa tehdään terveyden ja ravitsemuksen kannalta tärkeitä ratkaisuja: mm. päätetään terveyden edistämisen strategioista, joukkoruokailuun käytettävistä resursseista ja hankinnoista, terveysneuvonnan käytännön järjestämisestä sekä tarvittavista henkilö - ja muista resursseista.   Ravitsemus tulee sisällyttää sosiaali- ja terveys-, nuoriso-, sivistys-, liikenne- ja ympäristötoimen, kaavoituksen sekä teknisen toimen ratkaisuihin. Erityisesti kuntien ruokapalvelujen kilpailutuksessa ruoan ravitsemuslaatu tulisi olla keskeinen hankintakriteeri. Etenkin lasten osalta on tärkeää resursoida ruokailua myös niin, että ruokailuun liittyvät opetukselliset tavoitteet voidaan toteuttaa, esimerkiksi, että tarjolla on monipuolinen valikoima tuotteita myös syömään oppimista ja niihin tutustumista varten.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on vastikään julkaissut oppaan ”Ravitsemuksella hyvinvointia”. Se sisältää esimerkkejä konkreettisista toimista, joilla kunnan päättäjät voivat edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Oppaaseen liittyy arviointityökaluksi tarkoitettu tarkistuslista keskeisistä kuntalaisten ravitsemukseen vaikuttavista toimenpiteistä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta esittää, että alkaneella valtuustokaudella kunnat arvioisivat nykykäytäntönsä ja panostaisivat etenkin niihin ravitsemusasioihin, jotka eivät vielä toteudu kunnassa.  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta järjestää aiheesta seminaarin Jyväskylässä yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa keskiviikkona 10.4.2013 klo 13-15 Keski-Suomen museon auditoriossa. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä ja pohtia, miten kunnat voisivat vastata kansanterveyden edistämisen haasteisiin ravitsemuksen keinoin Keski-Suomessa, mikä jo toimii ja mihin tarvitaan panostusta ja toimenpiteitä.

Opas ja tarkistuslista saatavilla   http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/julkaisut/oppaat/ ja www.kunnat.net/fi/palvelualueet/hyvinvointikunta/ravitsemus/Sivut/default.aspx

Lisätietoja:  Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Raija Kara p. 050 4099 860 tai raija.kara@evira.fi , STM:n neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva p. 0295163328 tai    sirpa.sarlio-lahteenkorva@stm.fi  sekä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ravitsemussuunnittelija Arja Lyytikäinen   p. 040 5803501 tai arja.lyytikainen@ksshp.fi

Aihealueet: