Valtion ravitsemusneuvottelukunta jatkaa työtään väestön ravitsemuksen kehittäjänä

19.9.2014

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) kokoonpanoa on uudistettu seuraavalle kolmivuotiskaudelle, joka alkaa lokakuun 4. päivänä ja kestää lokakuuhun 2017. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi ylijohtaja Erkki Vartiaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja uudeksi varapuheenjohtajaksi yksikönjohtaja Annika Nurttilan Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on pysyvä asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää väestön ravitsemusta. Neuvottelukunta laatii ravitsemussuosituksia, antaa toimenpide-ehdotuksia ja seuraa toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta väestön terveyteen. Ravitsemuksellisten riskinarviointitulosten perusteella ravitsemusneuvottelukunta tekee aktiivisesti aloitteita ja kannanottoja väestön ravitsemuksen ja terveyden edistämiseksi.

Liki 80 vuotta ravitsemustyötä

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan edeltäjä, Valtion ravitsemustoimikunta, perustettiin vuonna 1954 maatalousministeriön alaiseksi pysyväksi toimikunnaksi. Jo vuodesta 1936 oli toiminut valtioneuvoston asettama Kansanravitsemuskomitea.

Lähes 80 vuotta jatkuneen väestön ravitsemuksen edistämistoiminnan tuloksia ovat muun muassa suomalainen kouluruokailu (laki v. -43), jodin lisääminen ruokasuolaan (-49), rautalisäys vehnäjauhoihin (-65) ja D-vitamiinin lisääminen nestemäisiin maitovalmisteisiin (-03).

Neuvottelukunta laatii ravitsemussuosituksia, joista viimeisimmät kansalliset ravitsemissuositukset julkaistiin viime tammikuussa. Seuraava työsarka on lasten ravitsemussuositusten päivittäminen.

Ravitsemusneuvottelukunnan uutena pääsihteerinä syyskuun alusta on toiminut maatalous- ja metsätieteiden maisteri, laillistettu ravitsemusterapeutti Arja Lyytikäinen.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kokoonpano 4.10.2014 – 3.10.2017:

Puheenjohtaja: Erkki Vartiainen, ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Varapuheenjohtaja: Annika Nurttila, yksikönjohtaja, Elintarviketurvallisuusvirasto
Jäsenet:
Anna Lemström, elintarvikeylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Marjo Misikangas, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto
Suvi Virtanen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Marjaana Manninen, opetusneuvos, Opetushallitus
Jaana Laitinen, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos
Mikael Fogelholm, professori, Helsingin yliopisto, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Ursula Schwab, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede
Sirpa Kurppa, professori, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti
Marjaana Lahti-Koski, terveysjohtaja, Suomen Sydänliitto ry
Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja, Kuntaruokailun asiantuntijat KRA ry
Piia Jallinoja, tutkimuspäällikkö, Kuluttajatutkimuskeskus

Lisätietoja: 
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0295 162 184, 0400 291 910, etunimi.sukunimi@mmm.fi 
Pääsihteeri Arja Lyytikäinen, p. 0295 304 292, 050 409 9860, etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: