Valtion ravitsemusneuvottelukunta nimitetty

18.10.2011

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut valtion ravitsemusneuvottelukunnan kolmivuotiskaudeksi 4.10.2011 – 3.10.2014. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin pääjohtaja Jaana Husu-Kallio Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta ja varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Erkki Vartiainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Nyt asetetun neuvottelukunnan tärkein tehtävä on uudistaa kansalliset ravitsemussuositukset vuonna 2012 julkistettavien pohjoismaisten ravitsemussuositusten pohjalta. Neuvottelukunta seuraa ja kehittää kansanravitsemusta laatimalla tarvittaessa myös muita ravitsemussuosituksia esim. erityisryhmille. Neuvottelukunta seuraa ravitsemuksellisen riskinarvioinnin tuloksia ja tekee niihin liittyviä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi sen tehtävänä on seurata ja koordinoida valtioneuvoston terveyttä edistävän ravinnon kehittämislinjojen toimeenpanoa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kokoonpano 4.10.2011 -3.10.2014:

Puheenjohtaja:
pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Varapuheenjohtaja:
Ylijohtaja Erkki Vartiainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jäsenet:
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Paula Hakala, johtava tutkija, Kansaneläkelaitos, Tutkimusosasto
Suvi Virtanen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Marjaana Manninen, opetusneuvos, Opetushallitus
Mikael Fogelholm, professori, Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Ursula Schwab, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
Marjo Misikangas, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Tanja Nurmi, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö, valmisteveroyksikkö
Anne Haikonen, lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, elintarvike- ja terveysosasto
Suvi Ryynänen, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, maatalousosasto
J aana Laitinen, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos
Johanna Varjonen, erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus
Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Marleena Tanhuanpää, johtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry
Anna Salminen (äitiyslomasijainen Sointu Lassila), elintarvikeasiantuntija, Päivittäistavarakauppa ry
Annikka Marniemi, elintarvikeasiantuntija, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
Marjaana Lahti-Koski, terveysjohtaja, dosentti, Suomen Sydänliitto ry
Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja, Kuntaruokailun asiantuntijat KRA ry

Neuvottelukunnan päätoimisena pääsihteerinä toimii Raija Kara, Evira.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Suvi Ryynänen
pääsihteeri Raija Kara, 050 4099860

Aihealueet: