Elintarvikkeiden käytön rajoitukset

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä tulee olla tarvittavat käyttöohjeet, jos elintarvikkeen turvallinen käyttö niitä edellyttää. Tämän lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa tarvittaessa suosituksia elintarvikkeiden turvallisesta käytöstä koko väestölle tai kohdennetusti erityisryhmille (lapset, nuoret, raskaana olevat ja imettävät naiset, sairaat, heikon vastustuskyvyn omaavat ja vanhukset).

Lapsia, nuoria sekä raskaana olevia ja imettäviä naisia koskevat elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet.

Nämä ohjeet ovat osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusta ”Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille”.   

Evira ylläpitää elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeita. Ajantasaiset ja päivitetyt ohjeet ovat tällä sivulla. Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeita koskeva taulukko sisältää myös koko väestöä koskevia ohjeita. Listeriabakteerin suhteen riskiryhmään kuuluvat myös vanhukset ja esimerkiksi sairauden tai lääkityksen vuoksi vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt, vaikka näitä riskiryhmiä ei erikseen käsitellä tässä taulukossa. Lisätietoa kohdassa  Listeriabakteeri ja Ruokamyrkytykset.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA