Kanelia sisältävien elintarvikkeiden kumariiniprojekti 2013

Kanelia sisältävien elintarvikkeiden kumariini

Johdanto

Kumariini on aromaattinen yhdiste, jota esiintyy luonnossa monissa kasveissa. Elintarvikkeissa sen pääasiallinen lähde on kaneli, jota valmistetaan Cinnamomum-sukuun kuuluvien trooppisten puiden kuivatusta sisäkuoresta.

Kumariini on maksalle myrkyllinen aine (maksatoksinen). Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomainen EFSA on vuonna 2004 antanut sille siedettävän päiväsaannin rajaksi 0,1 mg ruumiin painokiloa kohden vuorokaudessa (eli 50 kiloisella ihmisellä 5 mg kumariinia ≈ 1 tl kanelia). Vuonna 2008 EFSA päivitti arviotaan ja totesi, että turvallisuuden kannalta ei ole huolestuttavaa, vaikka kumariinin saanti olisi yhden tai kahden viikon ajan 0,3 mg ruumiin painokiloa kohden vuorokaudessa.

Kanelin kumariinipitoisuudelle ei ole asetettu lainsäädännössä rajoituksia. Euroopan yhteisön lainsäädännössä on sen sijaan säädetty kumariinin enimmäispitoisuusrajat tietyille kanelia sisältäville elintarvikkeille aromiasetuksella (EY) N:o 1334/2008 (taulukko 1). Kumariinia ei saa lisätä elintarvikkeisiin sellaisenaan.

Taulukko 1. Kumariinille sallitut enimmäismäärät tietyissä kanelia sisältävissä elintarvikkeissa ((EY) N:o 1334/2008, liite III).

Koostettu elintarvike, jossa kumariinin määrä on rajoitettu

Kumariinin sallittu enimmäismäärä koostetussa elintarvikkeessa

mg/kg

Perinteiset ja/tai kausittaiset leivonnaiset, jotka sisältävät pakkausmerkinnän perusteella kanelia  50 
Aamiaismurot, mysli mukaan lukien 20
Konditoriatuotteet lukuun ottamatta perinteisiä ja/tai kausittaisia leivonnaisia, jotka sisältävät pakkausmerkinnän perusteella kanelia  15
Jälkiruoat  5

 

Projektin tarkoitus

Tämän projektin tarkoituksena oli selvittää markkinoilla olevien kanelia sisältävien elintarvikkeiden kumariinipitoisuuksia ja varmistaa, ettei lainsäädännössä annetut enimmäismäärät ylity.  

Kumariinitulokset

Evira tutkitutti kumariinipitoisuudet 30 elintarvikenäytteestä.  Näytteet valittiin edustavasti markkinoilla olevista, pakkausmerkintöjen perusteella kanelia sisältävistä elintarvikkeista. Näytteiden kumariinipitoisuudet analysoitiin Tullilaboratoriossa käyttäen massaspektrometristä menetelmää, jonka mittausepävarmuudeksi arvioitiin ± 15 % (95 % luotettavuustaso).

Tutkittujen elintarvikkeiden kumariinipitoisuudet on koottu taulukkoon 1. Suurimmat pitoisuudet analysoitiin kanelikorpuissa ja korvapuusteissa/kanelipullissa. Näytteiden välillä oli kuitenkin suurta vaihtelua.  Kanelikorppujen kumariinipitoisuudet vaihtelivat 11 ja 53 mg/kg välillä, korvapuustien ja kanelipullien 5,8 ja 44 mg/kg välillä. Kumariinipitoisuudet olivat keskimääräisesti pienempiä piparkakuissa/kekseissä pitoisuuden vaihdellessa 1,3 ja 22 mg/kg välillä.

Kun analyysimenetelmän mittausepävarmuus huomioitiin, niin kaikki tutkitut näytteet yhtä lukuun ottamatta (pikkuleipä, kumariinia 22 mg/kg) olivat määräystenmukaisia.

Taulukko 2. Elintarvikenäytteiden kumariinipitoisuudet. 

Elintarvikenäyte Kumariinia tutkitussa näytteessä mg/kg Kumariinin sallittu enimmäismäärä nautintavalmiissa tuotteessa (taulukko 1) mg/kg
Kanelikorppu 53 50
Kanelikorppu 42 50 
Kanelikorppu 38 50
Kanelikorppu 11 50
Kanelipulla 1 44 1 50
Korvapuusti 33 50
Korvapuusti 29 50
Korvapuusti 1 28 1 50
Kanelipulla 24 1 50
Korvapuusti 22  50
Korvapuusti 1 16 1 50
Pulla, omena-kaneli 11 50
Korvapuusti 5,8 50
Pikkuleipä 22 15

Piparkakku

18 50
Piparkakku 16 50
Piparkakku 12 50
Piparkakku 11 50

Piparkakku-

taikina 1

10 1 50
Piparkakku 8,7 50
Piparkakku 8 50

Piparkakku-

taikina 1

6,6 1 50
Piparkakku 3,4 50
Keksi 5,3 15
Välipalakeksi 1,3 15

Muromysli

10 20
Muromysli 7,9 20
Puuroaines

30 2

5,7 3

20
Rahkavalmiste 2,9  5
Jogurtti 0,64 5

  1Näyte tutkittu pakasteena, paistamatta.
  2Kuivaa puuroainesta kohti, 3valmiissa, ohjeen mukaan valmistetussa puurossa.


Johtopäätökset

Kanelia sisältävissä elintarvikkeissa ei havaittu lainsäädännön mukaisten kumariinin enimmäismäärien ylityksiä yhtä elintarvikenäytettä lukuun ottamatta. Suurimmat  kumariinipitoisuudet analysoitiin kanelikorpuissa ja korvapuusteissa/kanelipullissa. Kumariinipitoisuudet olivat huomattavasti pienempiä piparkakuissa/kekseissä. Kaikissa kolmessa tuoteryhmässä esiintyi kuitenkin varsin suurta vaihtelua pienimmän ja suurimman pitoisuuden välillä. 

Kanelin säännöllinen käyttö ei edelleenkään ole suositeltavaa. Erityisesti pienten lasten ei pitäisi nauttia useita kanelia sisältäviä tuotteita päivittäin.