Kasvisten nitraatit

Nitraatin esiintyminen

Nitraatti (NO 3- eli nitraatti-ioni) esiintyy luonnossa erilaisina yhdisteinä. Sitä kertyy luonnostaan ja lannoituksen seurauksena kasviksiin ja juomaveteen.

Kasvisten nitraattipitoisuudet vaihtelevat lajeittain. Vaihtelua on myös kasviksen eri osien välillä. Nitraatti liikkuu veden ja ravinteiden mukana kasvissa kohti lehtiä. Tästä syystä suurimmat pitoisuudet löytyvät yleensä vihreälehtisistä kasviksista, kun taas pitoisuudet siemenissä ja varsissa ovat pienempiä. Perunassa suurin nitraattipitoisuus on kuorikerroksessa, mutta porkkanassa ja punajuuressa keskiosassa. Salaatin nitraattipitoisuus on suurin uloimmissa lehdissä. Lisäksi kasvin ikä vaikuttaa nitraattipitoisuuteen: nuorimmat lehdet sisältävät vähemmän nitraattia kuin vanhemmat lehdet

Nitraattia käytetään myös lisäaineena elintarvikkeiden, esimerkiksi lihavalmisteiden ja makkaroiden, valmistuksessa. Lisäaineiden käytön ehdoista löytyy lisätietoa Eviran lisäainesivuilta.

Nitraatin enimmäispitoisuusrajat

Euroopan yhteisön lainsäädännössä on säädetty nitraatin enimmäispitoisuusrajat pinaatille, lehtisalaatille, jäävuorisalaatille ja lastenruoille EU-komission asetuksella (EY) N:o 1881/2006. Asetusta muutettiin  komission asetuksella (EU) N:o 1258/2011 tuoreen pinaatin ja salaatin osalta. Lisäksi 1.4.2012 alkaen, myös rukolasalaatille on sovellettu vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa enimmäispitoisuusrajaa.

Taulukko 1. Nitraatin enimmäispitoisuusrajat (EU) N:o 1258/2011.

Elintarvikeryhmä

Korjuuaika

Enimmäismäärä

(mg NO3/kg)

Tuore pinaatti 2,3

 

3500

Säilötty, pakastettu tai jäädytetty pinaatti

 

2000

Tuore salaatti 4

Sato korjattu 1.10.–31.3

  • katteen alla kasvatettu salaatti
  • avomaalla kasvatettu salaatti

Sato korjattu 1.4-30.9

  • katteen alla kasvatettu salaatti
  • avomaalla kasvatettu salaatti5000


4000 

 

4000


3000

Jäävuorisalaatit

Katteen alla kasvatettu salaatti Avomaalla kasvatettu salaatti

2500

2000

Rukola 5

Sato korjattu 1.10.–31.3
Sato korjattu 1.4.–30.9

7000 1
6000 1

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat

 

200

1 Rukola 1.4.2012 alkaen
2 Spinacia oleracea
3 Enimmäismäärää ei sovelleta tuoreeseen pinaattiin, joka on tarkoitettu jalostettavaksi ja joka kuljetetaan suoraan irtotavarana pellolta jalostuslaitokseen.
4 Lactuca sativa L.
5
Eruca sativa , Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium

Kuluttajan mahdollisuudet vähentää nitraatin saantia

Kuluttaja voi vähentää nitraatin saantia kasviksia huuhtelemalla, ryöppäämällä/keittämällä, kuorimalla ja käsittelemällä kasviksia. Salaatista on hyvä poistaa uloimmat lehdet ennen nauttimista.

Miten nitraatin määrää voidaan vähentää kasviksissa?

Nitraattipitoisuuteen vaikuttavat sekä maatalouskäytännöt että ympäristötekijät. Lannoitus, maaperän kosteus, valon määrä, lämpötila ja lajike ovat tekijöitä, joilla on vaikutusta kasvisten nitraattipitoisuuksiin.

Runsas valonmäärä vähentää nitraattipitoisuuksia. Kuiva kasvukausi puolestaan lisää kasvisten nitraattipitoisuuksia. Myös istutustiheydellä, kasvualustalla ja kastelulla on merkitystä. Kylmäketjulla ja nopealla markkinoilla estetään tuotteiden kuivuminen ja nitraattipitoisuuden nousu.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA