Korvasienen gyromitriini

Käsittelemättömät korvasienet (Gyromitra esculenta) sisältävät gyromitriini-nimistä myrkkyä, joka aiheuttaa korkeina pitoisuuksina akuutin myrkytyksen. Vaikutukset kohdistuvat ruoansulatuskanavaan, keskushermostoon ja maksaan. Gyromitriini ja sen aineenvaihduntatuotteet ovat myös syöpävaarallisia yhdisteitä.

Gyromitriini on vesiliukoinen ja haihtuva yhdiste, joten korvasienen myrkyn vaarat voidaan välttää oikealla käsittelyllä. Asianmukaisella ryöppäyksellä gyromitriini saadaan 99,5 %:sti poistetuksi sienistä. Sienten kuivattamista rapean kuiviksi on myös pidetty hyvänä keinona myrkyn poistamiseksi. Huolellisesta esikäsittelystä huolimatta jatkuvan tai useiden peräkkäisten korvasieniaterioiden nauttimista ei suositella, koska myrkkyjäämät kasautuvat elimistöön.

Eviran internetsivuilta löytyy lisätietoa korvasienten käsittelystä ja varoitusmerkinnöistä.
Maksuttoman esitteen korvasienten käsittelystä voi ladata tai tilata internetsivuilta https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elintarvikkeet/esitteet/korvasieni/.

Korvasieniesite on käännetty myös ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Kieliversiot löytyvät samalta tilauspalvelun sivulta ja niitä voi jakaa esim. myyntipaikoilla.

MMMa eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista (264/2012) 5 § mukaan muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen myytävien tuoreiden tai kuivattujen korvasienten pakkauksessa on oltava varoitus sienten myrkyllisyydestä ja niiden käsittelyohje.
Kun korvasieniä myydään pakkaamattomina, varoitus sienten myrkyllisyydestä ja käsittelyohje on oltava myyntipaikan välittömässä läheisyydessä, helposti havaittavassa esitteessä.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA