Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja

Yleisimpiä ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereita ovat

Bacillus cereus
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
• EHEC-bakteeri
• kampylobakteerit
• listeriabakteeri
• salmonella
• shigella
Staphylococcus aureus
• yersiniabakteerit
• vibriot

Sivun alla on kerrottu lyhyesti bakteereista ja niiden tartuntavoista, itämisajasta, oireista ja niiden aiheuttamista epidemioista sekä ennen kaikkea siitä, miten niistä aiheutuvia sairastumisia voidaan ehkäistä.