Ekinokokkiloiset

Ekinokokit, Echinococcus granulosus ja Echinococcus multilocularis, ovat heisimatoihin kuuluvia lihansyöjien loisia. Heisimatojen elinkiertoon kuuluu madon aikuisvaihe pääisännän ohutsuolessa ja toukkavaiheet väli-isännässä. Suomessa on tavattu ainoastaan E. granulosus -lajia. Heisimatojen pääisäntinä toimivat monet lihansyöjäeläimet, kuten koira, susi ja kettu. Väli-isäntinä voivat toimia esim. lammas, nauta, poro, hirvi, sika tai ihminen.

Lisää tietoa ekinokokkiloisista:
Evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintaudit > Usealle eläinlajille yhteiset taudit > Ekinokokit